Veiligheidsinspecties op maat

Vertrouwen is goed, maar controle blijft noodzakelijk, ook bij de beheersing van uw veiligheidsbeleid. U bent zelfs verplicht om aantoonbaar te controleren. Een gestructureerde inspectie door een onafhankelijke en deskundige partner kan hiervoor een goed middel zijn.

Doelstelling Veiligheidsinspecties

Controleren of de praktijkstatus overeenkomt met afgesproken situaties en werkmethodieken.

AANPAK

Onderstaand een indicatie van de werkzaamheden:

  • Fysiek uitvoeren van interne audits of gapanalyses t.o.v. de aangegeven norm.
  • Uitvoeren van alle bij auditeren voorkomende werkzaamheden zoals: inspecties, documentcontrole, observaties en interviews.
  • Bepalen van afwijkingen t.o.v. de norm en opstellen van tussentijdse en eindrapportages.
  • Voorstellen van adequate beheersmaatregelen n.a.v. de auditresultaten.
  • Opstellen / ontwikkelen van een plan van aanpak.
  • Creëren van instrumenten om verbetering uit het plan van aanpak te kunnen invoeren.
  • Advisering over de implementatie en borging van het plan van aanpak.

Vraag meer informatie & advies. Neem daarvoor contact met ons op

Arts Safety B.V., internationaal adviesbureau, voert inspecties uit volgens protocol. Onder protocol voor veiligheidsinspecties verstaan wij vanzelfsprekend op de 1e plaats de wettelijke bepalingen. De uitvoering van veiligheidsinspecties vormt een onderdeel van de Arbowet die bedrijven verplicht een risicovrije werkomgeving te handhaven voor de werknemers. Arts Safety B.V. beschikt over deugdelijke kennis en ervaring in verscheidene branches waaronder bouw, (petro) chemie, elektrotechniek, energie, gezondheidszorg, horeca, metaal, offshore, olie en gas, overheid en transport.

UITGEBREIDE ERVARING IN VEILIGHEIDSVRAAGSTUKKEN

Het uitvoeren van veiligheidsinspecties heeft als hoofddoel, het toetsen van de theorie van het veiligheidsbeleid binnen uw organisatie en de uitvoering ervan in de praktijk. Bij wet moet u in staat zijn dit aan te tonen. Veiligheidsinspecties dienen logischerwijs betrouwbaar uitgevoerd te worden door een onafhankelijke partij, Arts Safety B.V. bijvoorbeeld. De jarenlange ervaring op de vlakken van kwaliteit, veiligheid, Arbo en milieu van Arts Safety B.V. staat hiervoor garant. Verder bevat de aanpak van Arts Safety B.V., ook betreffende veiligheidsinspecties, een fase waarbij de bedrijfscultuur onder de loep genomen. De bevindingen hieruit worden toegepast bij het selecteren van een geschikte deskundige uit de organisatie van Arts Safety B.V. Veiligheidsinspecties verantwoord uitgevoerd door Arts Safety B.V. 

This site is registered on wpml.org as a development site.