HVK

HOGERE VEILIGHEIDSKUNDE / POSTGRADUAAT PREVENTIEADVISEUR NIVEAU 1 (BASIS- EN SPECIALISATIEMODULE IS EEN OPLEIDING TOT PREVENTIEADVISEUR DIE VOLDOET AAN DE WETTELIJKE VEREISTEN VOLGENS HET K.B. VAN 17 MEI 2007)

De theoretische en praktijklessen die de wet voorschrijft, bieden een volledige kijk op het welzijns- en preventiebeleid. De unieke dimensie van het programma zit in de sterke verankering met het bedrijfsleven, enerzijds door het inschakelen van externe lesgevers, anderzijds door de bedrijfsbezoeken in het tweede opleidingsjaar. Het postgraduaat is bedoeld voor:

 • Kandidaat-preventieadviseurs
 • Kwaliteitsmanagers
 • Veiligheidsconsultants
 • Milieucoördinatoren
 • Ergonomen
 • Safety experts
 • HSE engineers
 • Operation managers
 • Ingenieurs
 • Ambtenaren integrale veiligheid
 • andere professionals in het brede domein van welzijn op het werk
Uit het KB van 17 mei 2007 (gewijzigd door KB van 29 januari 2013) betreffende de vorming van preventieadviseurs volgt dat:
 • Kandidaat-deelnemers aan het volledige programma (multidisciplinaire basismodule en specialisatiemodule ‘niveau 1′) in het bezit moeten zijn van een bachelordi­ploma van een universiteit of een bachelordiploma van hoger onderwijs op universitair niveau.
 • Kandidaat-deelnemers aan de specialisatiemodule niveau 1 in het bezit dienen te zijn van een attest Niveau II èn moeten beschikken over 5 jaar nuttige praktische ervaring in een interne en externe dienst, ofwel moeten beschikken over een bachelordiploma. Opgelet: Deze 5 jaar ervaring wordt geteld vanaf het behalen van het niveau 2 getuigschrift.

Kandidaat-deelnemers voor het volledige traject met een professioneel bachelordiploma kunnen worden toegelaten indien zij 5 jaar werkervaring hebben èn een eerste ervaring in ‘welzijn op het werk’ kunnen aantonen, zij het via de vooropleiding, zij het via de werkervaring. Een aanvraag wordt ingediend bij de opleidingscoördinator en wordt behandeld door een toelatingscommissie.

Kandidaat-deelnemers aan de specialisatiemodule met een MVK getuigschrift, kunnen toegelaten worden tot de specialisatiemodule indien zij vooraf het opleidingsonderdeel ‘Juridische Economische en Organisatorische Aspecten van Veiligheid’ van de basismodule van het postgraduaat volgen en slagen voor het examen. Nadien kunnen zij toetreden indien zij 5 jaar nuttige praktische ervaring in een interne en externe dienst (arbodienst) kunnen aantonen, of minimaal beschikken over een bachelordiploma. Opgelet: De 5 jaar ervaring wordt geteld vanaf het behalen van het MVK getuigschrift.

This site is registered on wpml.org as a development site.